MudSweatTrails - Het platform van en voor trailrunners in de Benelux

Het platform voor Nederlandstalige trailrunners met actueel nieuws, know-how, reviews, trail events en de meest complete trailkalender

MudSweatTrails op InstagramVolg MudSweatTrails via TwitterMudSweatTrails op FaceBooke-mail MudSweatTrailsdoorzoek mudsweattrails.nl

Dutch Runners - partner van MudSweatTrails

In the Spotlight


PETZL Reactik Plus

 

 

Sponsors

 

Deelnamevoorwaarden Natuurmonumenten en MudSweatTrails

Het organiseren van een sportevenement gaat gepaard met de nodige risico's. Als organisatie spannen wij ons in om die risico's voor deelnemers te beperken. De deelnamevoorwaarden zijn er onder meer op gericht om de aansprakelijkheid van MudSweatTrails voor onverhoopte problemen te beperken. Lees deze voorwaarden goed door voordat je je inschrijft. Door inschrijving en deelname aan dit evenement verklaar je je ook akkoord met de deelnamevoorwaarden van MudSweatTrails

Eigen risico en aansprakelijkheid
Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

MudSweatTrails is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

In geval van extreme omstandigheden
MudSweatTrails behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van MudSweatTrails kan worden verwacht. Er bestaat als dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt niet volledig af (kunnen)leggen van het uitgezette parcours.

Foto’s en video
Tijdens het evenement worden er foto’s en video gemaakt. Na afloop van het evenement wordt een selectie foto's beschikbaar gemaakt via MudSweatTrails. De foto's zijn eigendom van MudSweatTrails. De beschikbaar gestelde foto's kunnen worden gedownload voor persoonlijk gebruik en worden gedeeld via sociale media. Voor commerciele toepassing van de foto's dient toestemming te worden verkregen van MudSweatTrails..

De organisatie heeft het recht door deelnemers ingezonden materialen, artikelen, foto’s en namen van deelnemers c.q. diensten te gebruiken in publicaties ten behoeve van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven. De organisatie heeft het recht opnamen of andere afbeeldingen tijdens het evenement te maken en te gebruiken voor eigen doeleinden.

Vastlegging gegevens
De IJmuiden Kust Trail is een samenwerking van Natuurmonumenten en Mudsweattrails. Natuurmonumenten en MudSweatTrails leggen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, je persoonsgegevens vast. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van Natuurmonumenten en MudSweatTrails en om u te vragen Natuurmonumenten verder te ondersteunen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Mocht u geen post en/of geen telefoon van Natuurmonumenten willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een briefje te sturen naar:  Postbus 9955, 1243 ZS ’s-Graveland of stuur een mail naarledenservice@natuurmonumenten.nl.

Mocht u geen post en/of geen telefoon van MudSweatTrails willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@mudsweattrails.nl  


         

Sponsors

site: IanusWeb