Selecteer een pagina

Geert van Nispen is een gezonde actieve man. Hoe anders is het voor zijn moeder waar acht jaar geleden de diagnose Parkinson bij werd vastgesteld. Geert heeft zichzelf het komende jaar ‘cadeau’ gegeven met een sabbatical van zijn werk. Het komende jaar zal hij gedeeltelijk benutten om voor meer bekendheid rondom Parkinson te zorgen. Hij heeft zichzelf een aantal sportieve doelen gegeven. 1 van deze doelen is om 1.000 kilometer hard te lopen in een maand tijd.

Een fysieke en mentale uitdaging
Parkinson Nederland heeft een aantal ambities gesteld die ze voor 2030 willen behalen.Hierbij staan innovaties, beter onderzoek en meer kennis centraal. Om deze ambities te realiseren zijn initiatieven zoals die van Geert erg belangrijk. Door 1000 kilometer hard te lopen in een maand tijd vraag Geert aandacht voor de ziekte en wil hij geld inzamelen voor Parkinson Nederland.

De uitdaging van Geert start op zaterdag 13 november 2021 en eindigt op zondag 12 december 2021. Aangezien Geert van natuur houdt zal hij de uitdaging in deze dertig aaneengesloten dagen in verschillende natuurgebieden van Nederland bewerkstelligen.

Als Geert geen rust neemt dan zou het betekenen dat hij 33,33 kilometer per dag moet afleggen. Via deze donatiepagina kunnen mensen een bijdrage doneren die rechtstreeks ten goede komt aan Parkinson Nederland. Op de eigen website van Geert is meer informatie te vinden over de bezigheden van Geert.

Tekst: Nieuws uit Nijmegen.


Graag steunt MudSweatTrails dit initiatief. De uitdaging van Geert start op zaterdag 13 november 2021, met de 35km van de Provincie Gelderland Trail, en eindigt op zondag 12 december 2021. In de tussenliggende 30 dagen loopt Geert door de mooiste natuurgebieden van alle Nederlandse provincies.

Splash this around