Selecteer een pagina

Sportvoedingsadvies – intake 16 februari

Als duursporter is voeding een belangrijke basis om je motor te laten draaien. In ons sportvoedingsadvies ontvang je van ons in een viertal consults een persoonlijk voedingsplan en nemen we je specifieker mee in je aanpak van voeding voor-tijdens en na je wedstrijd of tocht.

215,00

Als duursporter is voeding vanzelfsprekend een belangrijke basis om je motor te laten draaien. In ons sportvoedingsadvies is het vertrekpunt een persoonlijke intake / analyse. Na de intake krijg je van ons binnen een week een op maat gemaakt voedingsplan en plannen we een afspraak om deze met elkaar door te lopen. Opvolgend nemen we in een tweetal consults de ruimte om specifieker je wedstrijdplan door te nemen en om je ervaringen te delen en vragen te stellen.
  • Op 16 februari organiseren we jouw intake (deze is online en duurt ongeveer een uur, je wordt op een tijdstip ingedeeld).
  • Opvolgende drie consults zijn ook online en worden in overleg met jou ingepland.

Vergoeding via de basisverzekering
Dieetadvisering wordt op medische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Je hebt hiervoor geen verwijsbrief nodig. Net als voor alle andere zorg die vanuit de basisverzekering vergoed wordt, geldt wel het wettelijke en verplichte eigen risico. Is het eigen risico nog niet verbruikt? Dan worden de consulten van de (sport)diëtist door de zorgverzekeraar in rekening gebracht.

Ben je aanvullend verzekerd?
Dan is de kans groot dat je extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg je polis of neem contact op met je zorgverzekeraar om te weten te komen wat je vergoed krijgt.
Wanneer je een vrijwillig eigen risico hebt gekozen is dit bedrag uiteraard hoger.

  • Consult 1: het vertrekpunt een persoonlijke intake / analyse.
  • Consult 2: Na de intake krijg je van ons binnen een week een op maat gemaakt voedingsplan en plannen we een afspraak om deze met elkaar door te lopen.
  • Consult 3 & 4: Opvolgend nemen we in een tweetal consults de ruimte om specifieker je wedstrijdplan door te nemen en om je ervaringen te delen en vragen te stellen.