Selecteer een pagina

MudSweatTrails heeft in de afgelopen jaren een flink aantal trailroutes van station naar station ontwikkeld die door de mooiste natuurgebieden van Nederland voeren. Afgaand op de reacties van lopers is er veel waardering voor en er worden dan ook regelmatig groepjes lopers gespot op stations door heel het land. Af en toe bereikt ons een bericht dat de route niet meer klopt, omdat een pad is opgeheven, een kruising is verlegd of een station gereconstrueerd is. Hoewel de meeste lopers met wat zoekwerk het juiste pad wel weer terugvinden, hechten we er veel waarde aan dat onze routes up-to-date blijven. En daar hebben we jullie voor nodig!

Wat wordt er van je verwacht?
Om de kwaliteit van de routes te waarborgen is het belangrijk dat deze elk half jaar wordt nagelopen. Je loopt de route aan de hand van de gpx-track en controleert of deze nog klopt. Als de track afwijkt van de bestaande situatie maak je daarvan een aantekening: Waar precies klopt de track niet en hoe kan dit worden opgelost (eventueel meerdere suggesties). Daarnaast controleer je of de beschrijving nog klopt en als de situatie gewijzigd is, pas je de beschrijving aan. Ook kan het zijn dat je vindt dat de route verbeterd kan worden. Je kan hier suggesties voor doen. Alle suggesties worden serieus bekeken en als we vinden dat deze een verbetering van de route is zullen we deze overnemen.

Woon je in de buurt van een van de NS trails en vind je het leuk om deze twee keer per jaar na te lopen om te inventariseren of de gpx-track en de beschrijving nog kloppen, meldt je dan aan als NS-trail vrijwilliger.

Meld je aan via nstrails@mudsweattrails.nl met als onderwerp NS-Trail vrijwilliger. We nemen dan contact met je op voor verdere informatie en instructies.

Splash this around